Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
2. Πτυχίο
3. Current English Language Proficiency
4. Medical
5. Παράβολα Δημοσιου
6. Logbook (υπογεγραμμένες οι σελίδες)

ATTENTION: For any PPL, CPL, ATPL, IR, MEP, SEP INITIAL skill test for an EL-issued Part-FCL, the applicant must book at least 10 days in advance, the test via the following e-mail address: examiners@hcaa.gr. The HCAA is not obliged to designate the examiner proposed by the applicant. The confirmation email must be included in the set of documents submitted to the HCAA for the license or rating issue. Check Information Notice HCAA LIC 02/2019

 

Τα παράβολα μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά: e-paravolo

PPL Annual Proficiency check for type rating

Για την εξέταση PPL παράβολο – 20€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πρακτική σε πτήση εξέταση (Εξεταστής ΜΗ υπ/λος ΥΠΑ)
 • Τύπος Παραβόλου > [8808]  Για όλες τις κατηγορίες

Εάν χρειάζεται επανέκδοση του πτυχίου PPL – 20

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [8781] Επανέκδοση PPL λόγω μεταβολών

——————————————–

CPL Annual Proficiency check for type rating

Για την εξέταση CPL παράβολο – 20€

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πρακτική σε πτήση εξέταση (Εξεταστής ΜΗ υπ/λος ΥΠΑ)
 • Τύπος Παραβόλου > [8808]  Για όλες τις κατηγορίες

Εάν χρειάζεται επανέκδοση του πτυχίου CPL – 50

 • Φορέας Δημοσίου > Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κατηγορία Παραβόλου > Πτυχία – Άδειες
 • Τύπος Παραβόλου > [8783] Επανέκδοση CPL λόγω μεταβολών